X
تبلیغات
اشعار من

اشعار من

شعر

عشق عامل پیدایش و بقاست

 

 

 

 خداوند وجودش مملو از عشق پاک و مقدس است که اين عشق و شکوه واقعا دوست داشتنی و قابل توجه است عشق مادر به فرزندش از عشق او به خودش شکل گرفته همه انسان ها به نوعی خود را دوست دارند و برای نجات خود هر کاری می کنند , فرزند آثار وجودی مادر و پدر است و به نوعی به آنها  برمی گردد و در مفهوم کلّی تر ما انسان ها آثار وجودی خداونديم و اين عشق متقابل از همين جا نشئت می گيرد بنابراين عشق عامل پيدايش است.

 

 

  ابراز عشق يعنی اميد برای زندگی و معنا و مفهوم با هم بودن يعنی اشباع محبّت و غيره..پس از آن می توان فهميد که وجود ما برای ديگران مهم است پس می شود به خاطر قلبی که برای ما می تپد و مملو از عشق مقدس است با خرسندی  ادامه داد پس عشق عامل پیدایش و بقاست گوش جان سخن مهر را می طلبد عاشقی يعنی نيستی در مقابل معشوق فنا ناپذيری که هرگز نابود نخواهد شد چه  فرد عاشق وجود داشته باشد چه نداشته باشد او هست مانند آبی که بدون حباب و موج وجود دارد و نيازی به آنها ندارد در صورتی که وجود موج بدون آب  بی معناست . 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم تیر 1388ساعت 11:40  توسط زهره  | 

زن گوهر حوّا

 

 چرا زنان ناز می کنند؟

 

 

آن پروا نه ای که ازسوختن نمی ترسدحوّاست ماچرا قدر حوّا را ندانيم مشکل اساسی جهان زن است از آنجاکه هرکس جنايتی و خيانتی می کند برای اين است که رحمتی از زنی بايد به اومی رسيده ونرسيده است هم خانم ها بايد قدر خود را بدانندوهم آقايان قدر خانم ها را بدانند زن درمسند الهيّت بايد بنشينديعنی به او گفته شود تو معشوق و تو معبود منی تو همه وجود منی اگر اين حرف ها به او گفته شود ..

 

 

فکر نکنين که اين حرف ها او را بدتر می کند (بيشتر ناز می کند )  اينطور نيست زن آماده است برای اين که به او بگوئيد دوستش داريد تمام نازها برای اينست که چک کند بپرسد و فهمد هستی يا نيستی بعد يک جا می فهمدکه نيستی می رود و اگر بفهمد هستی و خود را برايش فدا می کنی آنوقت نيروهای خفته او بيدار می شود و شکوفا می شود وقتی که بفهمد کسی او را با تمام وجودش دوست دارد  پيچک ضعيف که بر درخت پيچيده رفته بالا ظاهرا ً درخت ثابت است اما صائقه ای درخت راخورد می کند آن پيچک نگه ا ش می دارد.

 

  در مسئله ساده زندگی مرد قوی و زن حساستر است اما در آن لحظه که مرد سقوط می کند زن ظهور می کند.زن معشوق و در مرتبه ناز و مرد عاشق و در مرتبه نياز ,اگرنازبکشی تمام نازها می آيند و تو به نازنين تبديل می شوی زن موسيقی , نقاشی و معماری همه را با هم دارد و در مقام الهيّت بيشترين خدمت را به جهان بشريت می کند واگرمورد تعرض و آزار قرار گيرد در جهان جرم و جنايت و فساد می شود.

      گفت پيغمبر که زن بر عاقلان     غالب آيد سخت بر صاحبدلان

زن بر آدم های عاقل و صاحبدل غلبه می کند مرد عاشق می گويد هرچه راکه تو دوست داری دوست می دارم و بهترينها نصيبش می شود چون زن با عشق رشد می کند و پرورده می شود و بی عشق پژمرده می شود و با عشق بهترين را پيدا می کند و به مرد هديه می کند.

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه سی ام خرداد 1388ساعت 10:31  توسط زهره  | 

زن از دیدگاه ملل و مشاهیر

 خوشبخت‌ترين‌ زن‌ كسي‌ است‌ كه‌ مرد را بعد از ازدواج‌ بهترين‌ مرد جهان‌ كند. نيوتن‌
خوشگلي‌ زن‌ زينتي‌ است‌ زوال‌پذير ولي‌ حسن‌ اخلاق او نعمتي‌ است‌ لايزال‌.جرجي‌ زيدان
سعادت و شقاوت يک جامعه به دست زنان آن جامعه است. امام خميني
در آغاز هر كار مهم‌ زن‌ وجود دارد. لامارتين
در دنيا هيچ‌ منظره‌اي‌ جالبتر از زني‌ كه‌ مشغول‌ پختن‌ غذا براي‌ مرد محبوب‌

  خويش‌ است ‌وجود ندارد. توماس‌ ولف‌
شيرين‌ كلامي‌ توأم‌ با حيا زيباترين‌ زينت‌ زنان‌ است‌. اوريسپيد
يك‌ زن‌ چيزي‌ جز شوهر نمي‌خواهد ولي‌ وقتي‌ كه‌ به او رسيد همه‌ چيز مي‌خواهد. شكسپير
آنقدر كه‌ احساسات‌ و اوهام‌ در زنان‌ اثر دارد امور معقوله‌ مؤثر نيست‌. لارشفوگو
خانم‌! زيبائي‌ ظاهري شما فقط‌ چشم‌ را لذّت‌ مي‌بخشد امّا زيبائي‌ اخلاق و فهم‌ شما روح‌ را نوازش‌مي‌كند. ولتر

اشك‌ در زن‌ سبب‌ تسكين‌ آلام‌ دروني‌ مي‌شود ولي‌ در مرد مردانگي‌ را تباه‌ مي‌سازد. ناپلئون‌
اگر زن‌ با تقوا و خوش‌ خلق‌ در خانة‌ محقر و فقيري‌ باشد آن‌ خانه‌ را محل‌ آسايش‌ وفضيلت‌ و خوشبختي‌ مي‌سازد. اسمايلز
اگر مي‌خواهيد اندازه‌ تمدن‌ و پيشرفت‌ ملتي‌ را بدانيد به‌ زنان‌ آن‌ ملّت‌ بنگريد. ناپلئون‌
از خاندان‌ متمول‌ اسب‌ بخر و از خاندان‌ فقير زن‌ بگير. مثل‌ استوني‌
اسب‌ بي‌ لگام‌ و زن‌ بي‌ ادب‌ انسان‌ را به‌ نابودي‌ مي‌كشد. مثل‌ چيني‌
اي‌ زن‌ اگر طلاق مي‌خواهي‌ به‌ مادر شوهرت‌ سلام‌ مكن‌. مثل‌ فرانسوي‌
بزرگترين‌ دشمن‌ زن‌ بي‌حوصلگي‌ اوست‌. پل‌ ژانه‌
به‌ هر اندازه‌ كه‌ زن‌، آرام‌ و مطيع‌ و با عصمت‌ و با عفت‌ است‌ به‌ همان‌ اندازه‌ قدرت‌ فرمانروائي‌او شديدتر و استوارتر است‌. ميشله
تقوي‌ و پرهيزكاري‌ براي‌ يك‌ دختر برازنده‌تر از هر جواهري‌ است‌. آناتول‌ فرانس‌
تمدّن‌ نتيجة‌ نفوذ زنان‌ پارسا است‌.امرسون‌
تنها، وجود زنان‌ است‌ كه‌ به‌ اين‌ زندگي‌ سراسر ملال،‌ قدر و منزلت‌ مي‌دهد اگر زن‌ در جهان‌وجود نداشت‌ زندگي‌ تحمّل‌ناپذير بود. آناتول‌ فرانس‌
تواضع‌، زينت‌ زن‌ است‌. مثل‌ هندي‌
چيزي كه‌ در زن‌ قلب‌ مرا تسخير مي‌كند مهرباني‌ اوست‌ نه‌ روي‌ زيبايش من‌ زني‌ را بيشتردوست‌ دارم‌ كه‌ مهربانتر باشد. شكسپير
حساسيّت‌، عشق‌، تحمّل‌ و فداكاري؛‌ زندگي‌ زن‌ را تشكيل‌ مي‌دهد. بالزاك‌
زن‌ هميشه‌ سن‌ خود را از تاريخ‌ ازدواج‌ حساب‌ مي‌كند نه‌ تاريخ‌ تولد. ارهارد
زن‌ پهلواني‌ است‌ كه‌ دليرترين‌ مردان‌ را در سخت‌ترين‌ اوقات‌ خشم‌ آرام‌ مي‌كند. هرود
زنها علاقة‌ زيادي‌ به‌ رياضيات‌ دارند زيرا آنها سن‌ خود را تقسيم‌ بر دو و قيمت‌ لباسهايشان ‌را ضرب‌ در دو و حقوق شوهرانشان‌ را ضرب‌ در سه‌ مي‌كنند و پنجاه‌ سال‌ هم‌ بر سن‌ بهترين ‌دوستان‌ خود مي‌افزايند. مارسل‌ آشار
زن‌ بي‌ رحم‌ مجموعة‌ تمام‌ بديها است‌. لاتين‌
زني‌ كه‌ از غذاي‌ او تمجيد كنند حاضر است‌ كه‌ در كنار اجاق مطبخ‌، خود را قرباني‌ كند. ديل‌ كارنگي‌
زن‌ عاقل‌ خانة‌ خود را آباد مي‌كند و زن‌ نادان‌ آنرا بر باد مي‌دهد.
تريستان‌ برنارد
زنان‌ به‌ خوبي‌ مردان‌ مي‌توانند اسرار را حفظ‌ كنند، ولي‌ به‌ يكديگر مي‌گويند تا درحفظ‌ آن‌شريك‌ باشند. داستايوسكي‌

 

 


زناني‌ كه‌ مي‌خواهند مرد باشند زناني‌ هستند كه‌ نمي‌دانند زن‌ هستند. الكساندرد دوما
زنان‌ مرد صفت‌ را دوست‌ نمي‌دارم‌ و همچنين‌ از مردان‌ زن‌ صفت‌ بيزارم‌ هر كس‌ بايد

در دنيا فقط‌ نقش‌ خود را بازي‌ كند. ناپلئون
زن‌ براي‌ آن‌ آفريده‌ نشده‌ كه‌ وجودي‌ عاطل‌ و باطل‌ باشد و فقط‌ به‌ درد زينت‌

  و تفريح‌ مرد بخورد. اسمايلز
زن‌ شريك‌ زندگي‌ و يار ساعات‌ درماندگي‌ است‌.
گوته
زيبائي‌ در زن‌ بدون‌ وقار مانند تور ماهيگيري‌ فرسوده‌ و سوراخ‌ سوراخ‌ است‌.امرسون‌
زن‌ خوب‌ از سه‌ كس‌ اطاعت‌ مي‌كند: شوهر، پدر، فرزند. مثل‌ ژاپني‌
زن‌ عاقل‌ با شوهر بي‌ پول‌ خوب‌ مي‌سازد. مثل‌ روسي‌
شيرين‌ترين‌ چيز در زندگي‌، عشق‌ زن‌ پاكدل‌ به‌ شوهرش‌ است. ولتر
شيرين‌ترين‌ سخنان‌ در زندگي؛‌ خوش‌ آمدگوئي‌ بي‌ غل‌ و غش‌ زن‌ به شوهر خويش‌است‌. جرج‌ ولز
گرانبهاترين‌ زينت‌ براي‌ زن‌ كه‌ هيچ‌ زني‌ از آن‌ برخوردار نيست‌ سكوت‌ است‌.

مردان‌ آفريننده‌ كارهاي‌ مهمّند و زنان‌ به وجود آورندة‌ مردان‌. رومن‌ رولان‌
هيچ‌ فضيلتي‌ نمي‌تواند در زن‌ كمبود مهرباني‌ او را جبران‌ سازد. ميس‌ اوژه‌ وادت‌
زن‌ بد، مرداب‌ خوشرنگي‌ است‌ كه‌ مرد در آن‌ غرق مي‌شود. مثل‌ افريقائي‌
زن‌ خوب‌ فرمانبر پارسا كند مرد درويش‌ را پادشا سعدي

 

+ نوشته شده در  شنبه دوم خرداد 1388ساعت 11:39  توسط زهره  |